Personel > Personel Eğitim

Galeri

Her yapılan iş gibi personel temini, lojistik, güvenlik ve temizlik de uzmanlık gerekmektedir.


Her yapılan iş gibi personel temini, lojistik, güvenlik ve temizlik de uzmanlık gerektirmektedir. Özellikle hizmet sektöründe İLKCAN TEMİZLİK diğer kuruluşlarda edindiği tecrübeleri–kuruluşunuzun bu tecrübenin bedelini ödemeden-size taşıyabileceği ve bunlardan istifade edilebileceği dikkate alınmalıdır.
 
Uzmanlık sadece yaşananları değil yaşanılabilecekleri de görebilme becerisidir. İLKCAN Temizliği diğerlerinden ayıran en önemli etkende hizmet öncesi ve sonrası oluşabilecek riskleri erken analiz edebilme becerisidir.
 
İnsan kaynaklarının hizmete özel seçim, eğitim, denetim gibi işlerinin aktarılması:
 
Her işi görebilecek yeterliliklerde insan tecrübesi farklıdır. Hizmet sektörü içinde doğru bireyin seçilmesi önemlidir.
 
Vasıfız nitelendirilecek bireyler ağır bir fiziki rahatsızlığı yok ise en yapılabilir ve beceri gerektirmeyen iş olarak hizmet sektörünü benimser.
 
İLKCAN TEMİZLİK görevini en iyi şekilde yerine getirecek niteliğe sahip personel seçimi, iş eğitimi ve sürekli denetim mekanizması ile nitelikli personel temini sağlar.