Temizlik Personelleri > Part Time Personel

Galeri

Kuruluşlar dönem, dönem daha yoğun veya özel durumlarda personel hizmetlerine ihtiyaç duyabilirler.
 
Dönemsel üretimler, dağıtımlar, çıkışlar, girişler, satışlar kurum içersindeki tadilatlar, tehditler, özel davet, tören ve açılışlarda personel taleplerini, hizmetlerini geçici olarak artırabilirler.
 
Bu gibi dönemler için bünyelerinde sürekli ek kadro tutmak gibi bir atık kapasite ila uğraşmak zorunda kalmazlar.
 
Kurumun verimliliğinin artması, maliyetlerinin düşmesi ile kendi alanlarında rekabet üstünlüğü elde etmesi:
 
Yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı eğer kurumun asıl işleri daha doğru, daha kısa sürede yapılır hale gelir ise kurumda bir verimlilik elde edilir.
 
Verimliliğin artması para, zaman gibi taban maliyetlerin düşmesi verim ve iş gücünün ve karlılık oranının artması anlamına gelir.
 
Bu sayede kurum bir rekabet üstünlüğü elde edecek ve sektöründe mevcudiyetini sürdürmenin yanı sıra hızlı ilerlemeye de fırsat bulabilecektir.
 
Ayrıca hizmet personelinin tüm sevk ve idaresi yönetim ve organizasyonu gerekirse, üretimden tüketim noktasına kadar aradaki tüm hizmetleri üstlenerek yürütecek alt yapıya ve güce sahiptir.